Chi tiết bác sĩ

BS CKII. LÊ THỊ GIAO MY

BS CKII. LÊ THỊ GIAO MY

Bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn Bình Dương

Chuyên khoa: MẮT
  •    Bác sĩ CKII Mắt
  •    Nguyên Bác sỹ CKII Mắt Đại Học Y Dược TP HCM ( từ năm 1993 –> 1995)
  •    Công tác tại khoa Mắt bệnh viên đa khoa Tây Ninh ( Từ năm 1996 –> 2000)
  •    Công tác tại khoa Mắt, trực thuộc Liên chuyên khoa Bệnh viên đa khoa Sài Gòn ( Từ năm 2000–> 2011)
  •    Công tác tại khoa Mắt, Bệnh viên đa khoa Quận 4 ( Từ 01/01/2012–> 08/2012)
  •    Công tác tại khoa Mắt, Bệnh viên đa khoa Mắt Cao Thắng ( Từ 08/2012-> 12/2012)
  •    Công tác tại khoa Mắt, Bệnh viên đa khoa Sài Gòn Bình Dương ( Từ 01/10/2013-> nay)