Chi tiết bác sĩ

BS. NGUYỄN TUẤN KHANH

BS. NGUYỄN TUẤN KHANH

Bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn Bình Dương

Chuyên khoa: NỘI
  • Bác sĩ chuyên khoa nội
  • Bác sĩ nội tổng quát khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương ( Từ 08/2010 -> 03/2012)
  • Bác sĩ nội tổng quát khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện đa khoa Sài Gòn Bình Dương( Từ 03/2012 -> 11/2013