Chi tiết bác sĩ

BS CKI. PHAN TRỌNG THANH

BS CKI. PHAN TRỌNG THANH

Bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn Bình Dương

Chuyên Khoa: Tai - Mũi - Họng
  •    Bác sỹ CKI tai mũi họng Đại Học Y TPHCM
  •    Công tác khoa tai mũi họng bệnh viên Quân Bình Thạnh TPHCM ( Từ năm 2006 –> 2012)
  •    Công tác khoa tai mũi họng bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Bình Dương ( Từ 2012 -> 2015)
  •    Công tác khoa tai mũi họng bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn Bình Dương ( Từ 2015 đến nay)