Chi tiết bác sĩ

BS CKI. TRẦN THIỆN DŨNG

BS CKI. TRẦN THIỆN DŨNG

Bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn Bình Dương

Chuyên khoa: NGOẠI - TIẾT NIỆU - NỘI SOI
  •     Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa hệ ngoại
  •     Tốt nghiệp Bác sĩ CKI ngoại tiết niệu
  •     Nguyên công tác tại khoa ngoại bệnh viên đa khoa Tỉnh Tây Ninh ( Từ năm 1988 -> 06/2001)
  •     Công tác tại khoa ngoại tổng hợp và phòng soi tiêu hóa bệnh viên đa khoa Tư Nhân Bình Dương ( Từ  năm 07/2001 -> 08/2012)
  •     Công tác tại khoa ngoai bệnh viện đa khoa Vạn Phúc tỉnh Bình Dương ( Từ  09/2012 -> 10/2013)
  •     Bác sĩ Chuyên khoa ngoại tiết niệu bệnh viên đa khoa Sài Gòn Bình Dương