Chi tiết bác sĩ

BS CKI. LÊ DUY TÂM

BS CKI. LÊ DUY TÂM

Bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn Bình Dương

Chuyên khoa: NỘI - NHI
  •    Tốt nghiệp Bác sỹ Y Khoa ( hệ chính quy) năm 1996
  •    Tốt nghiệp Bác sỹ chuyên khoa I Nhi Đại Học Y Khoa Hà Nội
  •    Nguyên Bác sỹ điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt bệnh viên Đa Khoa Tỉnh Bình Dương ( Từ năm 1996 ->2009)
  •    Quyền trưởng khoa chăm sóc đặc biệt bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Bình Dương ( Từ năm 2009 -> 2010)
  •    Phụ trách khoa nội + Phòng khám nội nhi bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn Bình Dương (Từ năm 2010 đến nay)
  •    Bác sỹ Chuyên khoa Nội – Nhi bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn Bình