THÔNG BÁO:

Thứ Sáu, 15/1/2016 08:18 (GMT+7)

THÔNG BÁO

******+*****

- Theo Luật sửa đổi bổ sung về BHYT quy định: Từ 01/01/2016, sẽ mở thông tuyến khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT đăng ký từ tuyến Huyện trở xuống trong tỉnh Bình Dương.

- Người có BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở:

  1. Bệnh viên ĐK các Huyện, Thị trong Tỉnh Bình Dương.
  2. Các Trạm Y Tế Xã, Phường trong Tỉnh Bình Dương.
  3. Các Trung Tâm Y Tế Huyện, Thị trong Tỉnh Bình Dương.
  4. Trung Tâm Y Tế TP. TDM.
  5. Các Bệnh viện ĐK Tư Nhân trên địa bàn Tỉnh BD ( BV Vạn Phúc, BV Tư Nhân BD, BV Mỹ Phước ...).
  6. Các Phòng Khám ĐK Tư Nhân trên địa bàn Tỉnh Bình Dương.

         Đều có thể khám chữa bệnh BHYT được hưởng đúng tuyến tại Bệnh viện ĐK Sài Gòn Bình Dương ( Mức hưởng phần chi trả BHYT tương đương như khám chữa bệnh đúng tuyến tại các cơ sở trên).

- Nếu bệnh nhân đăng ký BHYT ban đầu tại Bệnh viện ĐK Sài Gòn Bình Dương thì sẻ có chế độ ưu tiên về giá.

Trân trọng thông báo cho bà con có thẻ BHYT tại Tỉnh Bình Dương biết để tiện lựa chọn khám chữa bệnh.

BỆNH VIỆN ĐK SÀI GÒN BÌNH DƯƠNG


Các tin khác