Bệnh viện cung cấp dịch vụ khám và cấp giấy chứng nhận theo quy định của nhà nước

  • Khám sức khỏe xin việc làm,
  • Khám sức khỏe côny ty,
  • Khám sức khỏe đi học,
  • Khám sức khỏe thi cấp bằng lái xe

BVĐK SÀI GÒN BÌNH DƯƠNG