1. Khám Sức Khỏe Cho Doanh Nghiệp:

  - Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Bình Dương hiện cung cấp dịch vụ “Khám và kiểm tra sức khỏe” cho công nhân viên tại cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, xí nghiệp, trường học, ngân hàng, các trung tâm , các ban ngành

 


  2. Tổ Chức Huấn Luyện Kỷ Năng Sơ Cấp Cứu:

 - Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Bình Dương sẵn sàng đồng hành cùng Quý Cơ quan/Công ty tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu, các buổi tư vấn về bệnh nghề nghiệp và các bệnh thường gặp.

 


3. Khám Sức Khỏe Làm Giấy Tờ:


4. Khám Bảo Hiểm Y Tế:


5. Kiểm Tra Sức Khỏe Định Kỳ: