VIẾT TẮT TRONG SIÊU ÂM TIM

 Địa chỉ: 39 Hồ Văn Cống, KP.4, Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Tiếng việt English
VIẾT TẮT TRONG SIÊU ÂM TIM
Ngày đăng: 08/06/2023

  VIẾT TẮT TRONG SIÊU ÂM TIM:

  - Ao : Động mạch chủ ( Aorta )

  - LA : Nhĩ trái ( Left Atrium )

  - RA : Nhĩ phải ( Right Atrium )

  - LV : Thất trái ( Left Ventricular )

  - RV : thất phải ( Right Ventricular )

  - LVOT : buồng tống thất trái ( left ventricular outflow tract)

  - RVOT : buồng tống thất phải (right ventricular outflow tract)

  - EF: phân suất tống máu ( Ejection Fraction )

  - EF (teich) : phân suất tống máu theo phương pháp Teicholz

  - IVSd : Độ dày vách liên thất kì tâm trương ( Interventricular Septal Diastolic )

  - IVSs : Độ dày vách liên thất kì tâm thu (Interventricular Septal Systolic )

  - LVEDd : Đường kính thất trái tâm trương ( Left Ventricular End Diastolic Dimension )

  - LVEDs : Đường kính thất trái tâm thu ( Left Ventricular End Systolic Dimension )

  - LVPWd: Độ dày thành sau thất trái tâm trương ( Left ventricular posterior wall diastolic)

  - LVPWs : Độ dày thành sau thất trái tâm thu ( Left ventricular posterior wall systolic)

  - EDV (Teich) : Thể tích cuối tâm trương theo phương pháp Teicholz ( End diastolic Volume)

  - ESV (Teich) : Thể tích cuối tâm thu theo phương pháp Teicholz ( End-systolic volume)

  - SV (Teich) : Stroke Volume %

  - FS : phần trăm co ngắn sợi cơ. (fractional shortening )

  - MV : Van hai lá ( Mitral Valve)

  - Ann : Đường kính vòng van ( Annular )

  - AML : Lá trước van hai lá (anterior mitral valve leaflet)

  - PML : Lá sau van hai lá ( posterior mitral valve leaflet)

  - MVA : Đường kính lỗ van hai lá ( mitral valve area )

  - PHT : Thời gian giảm nửa áp lực ( Pressure half time )

  - TV : Van ba lá ( Tricuspid Valve )

  - AnnTV : Đường kính vòng van ba lá ( Annular Tricuspid Valve )

  - AV : Van động mạch chủ ( Aortic Valve)

  - AoVA : Đường kính vòng van động mạch chủ

  - AoR : Đường kính xoang Valsalva

  - STJ :Chỗ nối xoang ống

  - AoA : Động mạch chủ lên

  - AoT : Động mạch chủ đoạn quai

  - AoD : Động mạch chủ xuống

  - AVA : Đường kính lỗ van động mạch chủ

  - PV : Van động mạch phổi

  - PG : Chênh áp tối đa ( Max PG )

  - MPG : chênh áp trung bình ( Mean PG )

  - LVOT VTI : Tích phân vận tốc buồng tống thất trái

  - AV VTI : Tích phân vận tốc qua van ĐM chủ

  - MV VTI : Tích phân vận tốc qua van hai lá

  - Qp : Qs Lưu lượng máu lên phổi tỉ lệ với lưu lượng máu lên động mạch chủ

  - MPA : Động mạch phổi

  - RPA : Động mạch phổi phải

  - LPA : Động mạch phổi trái

  - PDA : Còn ống động mạch (Persistent Ductus Arteriosus ) ((PCA – tiếng Pháp - Persistance du canal artériel)

  - VSD : Thông liên thất ( hoặc CIV –tiếng Pháp communication interventriculaire)

  - ASD : Thông liên nhĩ ( hoặc CIA)

  -St-

  Danh mục bài viết

  Bài viết mới

  faq Câu hỏi thường gặp
  Zalo
  Hotline